Księgowość Profin Białystok, e-mail: biuro(at)profin.bialystok.pl, tel.+48 692 802 102
sporządzenie zestawienia sprzedaży wysyłkowej dla potrzeb rozliczenia podatku VAT w Polsce oraz w innych krajach UE
RAPORTY, ANALIZY, PRZEWIDYWANIA

Raportowanie i analizy finansowe

Podstawą sukcesu raportowania jest jego jasno ustalona koncepcja i struktura. Faza identyfikacji determinuje wydajność całego raportu.


Aktywnie dostosowując się do wymagań Klientów oraz aktualnych uwarunkowań rynkowych, stworzyliśmy zautomatyzowany model finansowy wraz z modułem wyceny, który generuje prognozy finansowe przedsiębiorstw dostarczając zestaw informacji w zakresie rachunkowości zarządczej oraz budżetowania, jako danych niezbędnych do realizacji prognoz, a tym samym pośrednio wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa Klienta.

Analiza wstępna

- Określenie potrzeb informacyjnych oraz wynikających z nich zadań do wykonania

- Ogólna analiza sposobu działania oraz indywidualnej sytuacji Klienta

- Zapoznanie się z rozwiązaniami w zakresie dostarczania danych

Organizacja systemu informacyjnego

- Wypracowanie możliwych rozwiązań

- Opracowanie układu raportu i ustalenie zakresu informacyjnego

Określenie powiązań w Grupie

- Wdrożenie rozwiązań organizacyjnych

- Kontrola wykonania zadań

- Prezentacja i wspólne omówienie wyników

Oferowany zakres usług

Proponowane przez nas usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, to nie tylko odzwierciedlenie zdarzeń gospodarczych ale również dostarczanie informacji zarządczych. Dzięki tym informacjom i sporządzonym raportom, nasi Klienci posiadają bieżące informacje o sytuacji w firmie.

Raporty finansowe i zarządcze

- Przygotowanie rachunku zysków i strat oraz bilansu za dany okres rozliczeniowy
- Opracowanie otwartych (nierozliczonych) pozycji zobowiązań i należności z uwzględnieniem przedziałów wiekowych
- Budżetowanie przychodów i kosztów oraz pozycji bilansowych
- Raporty zgodne z indywidualną specyfikacją Klienta

Analizy finansowe

- Biznes plan
- Prognozy finansowe (bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych)
- Przygotowanie zestawień wskaźnikowych w ramach analizy finansowej charakteryzujących efektywność danego kryterium podziału przychodów i kosztów (np. oddziały, zakłady, przedstawiciele, produkty)

Raporty giełdowe / indywidualne raporty finansowe

- Sporządzanie kwartalnych sprawozdań, bilans, rachunek zysków i strat za kwartał, wybrane dane finansowe z bilansu i rachunków zysków i strat dla raportów na potrzeby NewConnect
- Sporządzanie informacji finansowych wymaganych w dokumencie informacyjnym
- Sporządzanie miesięcznych sprawozdań finansowych MRF-01 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zakresu, trybu i formy oraz terminów przekazywania informacji przez firmy inwestycyjne, banki, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banki powiernicze wysyłanych do Komisji Nadzoru Finansowego

 Istotną sprawą dla każdego przedsiębiorcy jest zmniejszenie kosztów. Korzystanie z naszych usług będzie zapewne tańsze niż utrzymanie własnej komórki księgowej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i cennikiem naszego biura rachunkowego w Białymstoku lub złożenie zapytania na obsługę księgową online Firmy z całej Polski.

Umów się na spotkanie

Zaciekawiła Cię nasza oferta? Masz pytanie i nie znalazłeś odpowiedzi? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz do nas! Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.

/ Barbara Sawicka


* Klikając na przycisk "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w celach kontaktowych przez administratora danych - PROFIN Barbara Sawicka, ul. Zwycięstwa 26C lok.3, 15-703 Białystok, zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane podałem dobrowolnie i zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do danych i ich poprawiania.

Fill out my online form.