Księgowość Profin Białystok, e-mail: biuro(at)profin.bialystok.pl, tel.+48 692 802 102
Pomagamy w prowadzeniu działalności gospodarczej od strony formalnej. Nasze biuro rachunkowe z Białegostoku pozwoli Państwu zaoszczędzić czas, biorąc na siebie odpowiedzialność za spisywanie obrotów i sald. Oferujemy m.in. prowadzenie ksiąg handlowych, na które składa się systematyczne wprowadzanie wszystkich informacji związanych z operacjami przeprowadzanymi przez firmę oraz spisywanie wszystkich dostępnych aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Nasza księgowa zajmie się Państwa finansami oraz przeprowadzi niezbędne analizy na podstawie dostępnych informacji.
BIURO USŁUG RACHUNKOWO-FINANSOWYCH

USŁUGI KSIĘGOWE

Zajmujemy się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych i Klientów indywidualnych. Bierzemy pełną odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów oraz rozliczeń klientów przez ZUS, US. Pomagamy również w obsłudze kadr i płac, w tym m.in. sporządzaniem umów o pracę, wystawianiem świadectw, ewidencją urlopów czy sporządzaniem list płac.

Księgi rachunkowe

Zestawienia zapisów księgowych, uporządkowanych według chronologii, obejmujących obroty oraz salda, wykaz aktywów oraz pasywów firmy określane jest zbiorczo nazwą ksiąg rachunkowych. Ich prowadzenie winno być realizowane w siedzibie jednostki, w walucie polskiej oraz języku polskim. Biuro księgowe PROFIN Białystok, w zgodzie z przepisami prawa, oferuje usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Księgi podatkowe

Do prowadzenia tego typu ksiąg rachunkowych zobligowane są zarówno osoby fizyczne, które wykazują dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i wybrały zasady ogólne bądź podatek liniowy jako formę opodatkowania, jak też spółki jawne i cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie. W naszym biurze rachunkowym w Białymstoku realizujemy tego rodzaju usługi rzetelnie, terminowo i niewadliwie.

Prowadzenie ewidencji rozliczenia

Zapewniamy prowadzenie rejestrów zgodnie z przepisami, co oznacza tworzenie pełnej ewidencji z uwzględnieniem wymaganych kwot oraz danych, niezbędnych do ustalenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości należnego podatku, a także kwoty naliczanego podatku obniżającego całkowitą wartość, jak też kwotę podlegającą wpłacie do Urzędu Skarbowego lub zwrotowi do Urzędu.

Sporządzanie list płac

Osoby, zatrudniające pracowników, zobowiązane są do rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Zobligowane są do comiesięcznego obliczania składek na rzecz podatku dochodowego od osób fizycznych od każdego zatrudnionego pracownika oraz obliczania składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i zdrowotne, które pobierają z pensji i wpłacają do właściwej instytucji.

Rozliczanie podatku

Nasze biuro rachunkowe PROFIN podejmuje się realizacji usługi księgowej polegającej na rozliczaniu podatku dochodowego pracowników. Realizujemy świadczenie zgodnie z przyjętym dwuetapowym rozliczaniem. Odprowadzamy zaliczki w trakcie roku na rachunek Urzędu Skarbowego co miesiąc i składamy stosowne deklaracje miesięczne na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłacanych wynagrodzeń.

Sporządzanie sprawozdań i raportów

Nasza księgowość odpowiada za sporządzenie nie tylko sprawozdań, ale także deklaracji rocznych. Podejmujemy się także przekazania dokumentacji właściwym instytucjom. Realizujemy ten rodzaj usługi księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosujemy drogę elektroniczną przy przekazywaniu dokumentów ZUS.

Na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta tworzymy ewidencję wszystkich operacji handlowych, które miały miejsce w Państwa przedsiębiorstwie. Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów pozwala na spisywanie poniesionych wydatków w wyniku dokonanych zakupów czy na rejestrację sprzedaży dostępnych aktywów oraz pasywów. Biura rachunkowe ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej poprzez przejmowanie na siebie obowiązków związanych z podatkami. Prowadzona przez nas księgowość usprawni późniejsze rozliczanie się z Urzędem Skarbowym.

Obsługa na najwyższym poziomie

Biuro księgowe PROFIN Białystok realizuje kompleksowe usługi rachunkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, jak również dla nowo powstałych firm i inwestorów


W przeciwieństwie do wielu podmiotów oferujących pomoc na płaszczyźnie rachunkowej, dla nas najważniejsze jest pełne dostosowanie oferty i jej zakresu do oczekiwań Zleceniodawcy.Dlatego też zachowujemy pełną elastyczność naszej oferty.Głównym celem naszego biura rachunkowego jest ścisła współpraca z naszymi Klientami. Podstawowym obszarem naszej działalności jest szeroko rozumiana księgowość i związane z nią zadania – dotyczące m.in. kwestii finansowych firmy. Pomoc, którą oferujemy, pozwoli Wam przetrwać i rozwijać się w sposób konsekwentny i prężny, jednocześnie patrząc ze spokojem w przyszłość.

Zapewniamy obsługę rachunkową dla firm i spółek rozliczających się według zasad ogólnych, podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej. Usługa skierowana jest w szczególności do jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek osobowych, prawa handlowego, komandytowych i z ograniczoną odpowiedzialnością,


Każdy rodzaj działalności


Pełna odpowiedzialność


Dedykowany księgowy


Oszczędność pieniędzy


Wysoka satysfakcja klientów

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

- prowadzimy księgi rachunkowe na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
- przygotowujemy we współpracy z Klientem zakładowy plan kont, który spełni wymogi Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- świadcząc nasze usługi księgowe sporządzamy roczne sprawozdania finansowe, które są przygotowane zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie ze standardami przyjętymi przez Państwa firmę,
- sporządzamy kalkulację miesięcznej bądź kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych,
- sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób prawnych,
- sporządzamy miesięczne bądź kwartalne deklaracje VAT,
- dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w obowiązujących terminach,
- tworzymy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), czy NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych, jeśli są wymagane,
- odpowiadając za księgowość kontaktujemy się również z organami podatkowymi.

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów rozchodów (KPIR)

- prowadzimy KPIR na podstawie informacji i dokumentów dostarczonych przez Klienta,
- przygotowujemy okresowe raporty grupowe zgodnie z wytycznymi i standardami Państwa firmy,
- sporządzamy roczne informacje o wysokości dochodów lub strat z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
- sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
- sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT,
- świadcząc nasze usługi księgowe dostarczamy powyższe deklaracje do stosownych organów w określonych terminach,
- sporządzamy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), Narodowego Banku Polskiego, a także przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,

Sporządzamy deklaracje: ZUA, ZIUA, ZCNA, ZWUA, PIT 4R, PIT 8AR, PIT 11, PIT 40, PFRON, GUS.

Tak, jak i inne nowoczesne, profesjonalne biura rachunkowe, tak i my pragniemy zapewnić wszystkim Klientom kompleksową pomoc. Obsługa księgowa, którą oferujemy, zawsze jest przez nas dostosowywana indywidualnie. Staramy się ją dopasować do rzeczywistych potrzeb Państwa działalności, tak, aby aktywnie wspierać jej rozwój oraz móc uczestniczyć w rozwiązywaniu bieżących problemów natury rachunkowej. Z tego też względu nie jesteśmy w stanie zaprezentować Państwu pełnej oferty i przedstawić całościowy zakres naszych działań. Ich szczegółowy charakter to zawsze rezultat przeprowadzanej przez naszych ekspertów diagnozy, zgłoszonego przez Klienta zapotrzebowania w konkretnych obszarach działalności oraz czynników zewnętrznych, związanych z wymogami formalnymi nałożonymi na dany podmiot (np. konieczność sporządzenia dokumentacji do rozliczenia VAT).
KSIĘGOWOŚĆ

Ile to kosztuje?

Oferowane przez PROFIN Białystok usługi księgowe są w pełni dostosowywane do potrzeb i oczekiwań klienta. W związku z powyższym koszt usługi, sposób rozliczania, a także płatności ustalamy bezpośrednio z zainteresowanym Klientem. Stałym Klientom oferujemy korzystny system rozliczania ryczałtowego.

zobacz nasz cennik
W pełni przygotowane do świadczenia nie tylko standardowych usług, ale również wieloetapowej obsługi. Wysokie kwalifikacje naszych pracowników pozwalają nam zapewnić Państwu wsparcie m.in. przy takich czynnościach. Poza tym chętnie pomagamy w przygotowaniu różnego rodzaju dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności.

Współpracujemy z wieloma uznanymi i mającymi mocną pozycję na polskim rynku firmami. Do Państwa dyspozycji pozostajemy już od samego początku, czyli w trakcie przygotowywania planów rozwojowych działalności oraz dopełniania formalności rejestracyjnych. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących oferty oraz tego, w jaki sposób prowadzimy księgowość – zachęcamy do kontaktu.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zakładanie i rejestracja firmy

Założenie nowej firmy może być jednym z najważniejszych kroków w Państwa życiu, więc warto „dopiąć wszystko na ostatni guzik” i uniknąć błędów, które w przyszłości mogą doprowadzić do nieprzyjemności. Nasze biuro rachunkowe z przyjemnością wesprze Państwa w realizacji swoich planów i marzeń!

dowiedz się więcej
Prowadzenie ksiąg handlowych
Formalny aspekt prowadzenia działalności gospodarczej niejednokrotnie wymaga skorzystania z pomocy eksperta w tej dziedzinie. Wybierając licencjonowane biura rachunkowe, takie jak białostocki PROFIN, których specjalnością jest prowadzenie ksiąg handlowych, mogą Państwo wiele zyskać – od dodatkowego czasu, który może zostać zainwestowany w rozwój firmy lub spółki, aż po spokój związany z pewnością, że Państwa finanse powierzone zostały w ręce profesjonalistów.

Aktywne wsparcie biznesu

Przy pomocy raportów finansowych i księgowych możesz planować przychody i wydatki, planować i kontrolować koszty oraz ustalać budżet całej organizacji. Dzięki temu że dane księgowe są gromadzone na bieżąco, możesz je analizować w dowolnej chwili. Działamy według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Ich celem jest zapewnienie możliwości porównania sprawozdań finansowych organizacji działających w różnych krajach. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza teraz, w dobie globalizacji, kiedy inwestorzy podejmując decyzje o inwestycji w daną spółkę opierają się głównie na publikowanych przez nią danych finansowych.

Wnioski VAT o zwrot w budownictwie

Budujesz czy remontujesz dom? Remontujesz lub wykańczasz mieszkanie? Masz prawo do zwrotu części VAT z faktur na zakup materiałów budowlanych. Pomagamy skompletować i wypełnić niezbędne dokumenty. Nasza usługa dotyczy wszystkich inwestycji mieszkaniowych realizowanych po 1 maja 2004 roku oraz bieżących.

więcej
background

Rozliczanie projektów Unijnych

Wśród wielu usług, świadczonych przez nasze białostockie biuro rachunkowe, znajduje się również rozliczanie projektów unijnych. Dzięki takiej pomocy będziesz miał pewność, że wszystkie czynności związane z tego rodzaju pracami zostaną wykonane rzetelnie oraz z dotrzymaniem terminów.

Kadry i płace. Obsługa firm

- sporządzania list płac dla pracowników zatrudnionych w spółce Zleceniodawcy na umowę o pracę;
- przygotowywania przelewów wynagrodzeń pracowników, przelewów na podatek dochodowy i ZUS;
- sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników;
- sporządzania deklaracji o dochodach pracowników;
- sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło – w określonym przez klienta standardzie;
- sporządzania deklaracji rozliczeniowych i miesięcznego raportu imiennego do ZUS;
- sporządzania raportu miesięcznego dla pracownika;
- sporządzanie deklaracji zgłoszeniowej do ubezpieczenia nowo zatrudnionego pracownika i dokonywanie korekt deklaracji zgłoszeniowych;
- prowadzenie teczek osobowych;
- sporządzanie świadectw pracy, kar, nagan, wypowiadanie umów o pracę;
- prowadzenie ewidencji urlopowej;
- przygotowanie danych do przelewów wynagrodzeń
- księgowanie wynagrodzeń na konta (wg. ustalonego układu)
- wydruki zaświadczeń z wynagrodzeniami (brutto, netto)
- generowanie PIT11.PIT40 (zgodnie ze wzorem podanym przez Ministerstwo Finansów na podstawie druków wydawanych przez US
- udział w kontrolach PIP, ZUS i UKS
- usługi BHP

Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowej

- dbając o rzetelna księgowość prowadzimy ewidencję przychodów na podstawie danych oraz dokumentów dostarczonych przez Klienta,
- przygotowujemy okresowe raporty grupowe mając na uwadze standardy wypracowane przez Klientów,
- sporządzamy kalkulacje miesięcznej lub kwartalnej podstawy oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- sporządzamy roczne informacje o wysokości przychodów wynikających z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej,
- sporządzamy roczne deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych,
- sporządzamy miesięczne lub kwartalne deklaracje podatku VAT,
- terminowo dostarczamy powyższe deklaracje do odpowiednich organów,
- wykonujemy raporty dla organów statystycznych administracji państwowej (GUS), NBP oraz przygotowujemy inne rozliczenia i deklaracje dla organów podatkowych,

Na dodatkowe zlecenie Klienta:

 Istotną sprawą dla każdego przedsiębiorcy jest zmniejszenie kosztów. Korzystanie z naszych usług będzie zapewne tańsze niż utrzymanie własnej komórki księgowej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i cennikiem naszego biura rachunkowego w Białymstoku lub złożenie zapytania na obsługę księgową online Firmy z całej Polski.

Umów się na spotkanie

Zaciekawiła Cię nasza oferta? Masz pytanie i nie znalazłeś odpowiedzi? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. Napisz do nas! Postaramy się odpowiedzieć najszybciej jak to możliwe.

/ Barbara Sawicka


* Klikając na przycisk "Wyślij", wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w celach kontaktowych przez administratora danych - PROFIN Barbara Sawicka, ul. Zwycięstwa 26C lok.3, 15-703 Białystok, zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane podałem dobrowolnie i zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do danych i ich poprawiania.

Fill out my online form.